Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 13. travnja 2005. godine, a u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom usvojio Deklaraciju o antifašizmu o odnosu prema stečevinama narodno oslobodilačke i antifašističke borbe Hrvatske 1941.-1945. i tretmanu njenih sudionika - boraca i ratnih vojnih invalida.  Deklaracija o antifašizmu


U povodu obilježavanja 70. obljetnice bitke na Sutjesci

U organizaciji SABNOR-a RH BiH, u dogovoru sa Savezima antifašističkih boraca i antifašista susjednih država, obilježit će se jubilarna 70. obljetnica bitka na Sutjesci, na Tjentištu 15. lipnja 2013.g. s početkom u 12,00 sati, prigodnim pozdravnim govorom i polaganjem vijenaca od strane više delegacija kod Centralnog spomenika.
Obilježavanje jubilarne obljetnice prisustvovat će i veći broj delegacija s područja četiriju Županija Dalmacije. U delegacijama bit će i nekolicina živućih učesnika - boraca bitke na Sutjesci.
Ovaj Jubilej, od izuzetnog je značaja, za antifašizam RH, a osobito za narod Dalmacije. S toga, u povodu ovog jubileja, je vrijedno, podsjetiti se:
V. neprijateljska ofenziva naziva “SCHWARZ” — bitka na Neretvi otpočela je 15. svibnja, a završila 15. lipnja 1943.g. u tromeđi : sjever — Crna Gora, Sandžak i jugoistočno BiH, s ciljem uništiti VŠ NOV i Glavninu partizanskih jedinica NOV i POJ, te oko 3.500 ranjenih i bolesnih boraca. U neprijateljskom okruženju našlo se je oko 22.150 partizanskih boraca.
Neprijateljske oružane snage činile su: pet njemačkih (oko 67.000 vojnika) i tri talijanske divizije (oko 43.000 vojnika), ustaško-domobranske postrojbe (oko 15.000 vojnika), jedna pukovnija bugarsko-carske vojske (oko 2.000 vojnika) i nešto manji broj četničkih hordi ili oko 127.000 neprijateljskih vojnika. Četničke horde, u nešto većem broju, pojavile su se, nakon završetka bitke, kao lešinari; loveći i ubijajući ranjene i iscrpljene partizanske borce, među njima i pjesnika Ivana Gorana Kovačića, koji nije htio da napusti ranjenog doktor Simu Miloševića.
S neprijateljskim oružanim snagama, u ovoj ofenzivi, neposredno je rukovodio general major Rudolf LĂĽthers.
Od ukupno 16 brigada NOV i POJ, u Bitci, učestvovalo je 6 brigada NOVH, s oko 8.925 partizanskih boraca, od toga, najviše s područja Dalmacije — 5.928, Banije — 2.179, Like -329 i Korduna - 256.
Iz Dalmacije, gledano po općinama, kotarevima i gradovima, najviše partizanskih boraca bilo je iz: Šibenika — 1316, Splita — 1097, Makarske — 362, Sinaj - 318, Omiša — 245, ratnog kotara Metković — 231, Imotskog — 170, Zadra — 161 i Hvara — 145, itd.
Istraživanja, koja nisu konačna, pokazala su, da je u bitci na Sutjesci poginulo 7.543 partizanska borca, među njima 43 narodna heroja, čija su imena ispisana na zidovima Spomen kuće na Tjentište.
S područja Hrvatske poginulo je 4.105, od toga iz Dalmacije 2.908 boraca.
Po brigadama NOVH, najviše je poginulo iz: 2. dalmatinske — 715, 1. dalmatinske — 685, 7. banijske 506, 8. banijske - 474, 3. dalmatinske i 16. banijske, po 326 partizanskih boraca.
S područja Splita, od 1097 boraca, poginulo je - 558 ili svaki drugi (501 muškarac i 44 žene), iz Šibenika: - 535, Trogira — 228, Makarske — 188, Sinja — 120, Omiša — 141, ratnog kotara Metković - 114, itd.
Ako gledamo, po mjestima, najviše je poginuli iz: Drvenika kod Makarske i Malog Iža kod Zadra po 63 borca, iz Bilica kod Šibenika — 51, Segeta I Vinišća kod Trogira po — 41, Podgora kod Makarske — 39, itd.
Njemački vojnici 13. lipnja 1943. u dolini Sutjeske su pobili i izmasakrilrali preko 1.000 ranjenih i bolesnih partizana. Najkrvoločniji su bili vojnici 7. SS divizije ”Prinz Eugen”.
U bitci na Sutjesci istaknuto mjesto u: borbenosti, hrabrosti i požrtvovanosti imale su pripadnici brigada NOVH a osobito 2. dalmatinska, čiji su borci na području Gornjih i Donjih Bara — dolina Sutjeske i na rijeci Drini iskazali presudne podvige, u borbi protiv neprijateljskih snaga, omogučavajući, na taj način, VŠ NOV-e i Glavnoj operativnoj grupi NOV I POJ u probijanju neprijateljskog obruča, u pravcu Sutjeske i preko nje k Zelengori. Kurir Nedjeljko Petrović iz Čišle kod Omiša, od svog komandanta 2. bataljuna,l preuzeo je pismenu poruku za komandanta J.B. Tita, u kojoj je pisalo: ”U dosadašnjim borbama izgubili smo 2/3 ljudstva, ali računajte na nas, kao da smo u punom sastavu”.
Prema riječima maršala Tita: ”bitka na Sutjesci ušla je u historiju kao najslavnija epopeja oslobodilačkog rata naroda Jugoslavije”. U tom i takvom izričaju, nema spora, da posebno mjesto pripada partizanskim jedinicama NOVH-e, koji su dali ogromni doprinos u općoj pobjedi i u pobjedi antifašističke Hrvatske.
U bitci na Sutjesci, okupatorima i kvislinzima nije pošlo za rukom da unište jedinice VŠ NOV i POJ.
Njemački glavni komandant, nakon završetka operacije, Hitleru je javio: ”Tok borbe pokazao, da su partizanske snage pod Titovom komandom odlično organizirane, vješto vođene i da raspolažu borbenim moralom koji izaziva čuđenje”.
Od tada VŠ NOV I POJ rukovođeni i komunističkom KPJ postaju krupan factor u afirmaciji NOPJ-e u svijetu.
NOB-a Jugoslavije postaje dio svijeta, priznata, kao zaraćena strana u antihitlerovskoj koaliciji
U konačnici, od početka do kraja 2. svjetskog rata, jedinice NOB-e nosile su nazive i obilježja teritorije i nacije, potvrđujući tako općenarodne tekovine i tradicije, u formi čvrstog i neraskidivog pletera, s rezultantom: jedinog i jedinstvenog aftifašizma Hrvatske, bez kojeg, zasigurno, Domovinski rat ne bi bio onakav, kakav je bio: ”pravedni i obrambeno oslobodilački, kakvog hrvatska povijest nije zabilježila u 14 stoljeća postojanja Hrvatske, s dostignučem; konačno Republika Hrvatska postaje: samostalna, suverena i međunarodno priznata država.
PREDSJEDNIK
Kešimir Sršen, prof.

 

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
http://bigtheme.net/wordpress
Сачак/Ламперия Прочети тук