Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 13. travnja 2005. godine, a u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom usvojio Deklaraciju o antifašizmu o odnosu prema stečevinama narodno oslobodilačke i antifašističke borbe Hrvatske 1941.-1945. i tretmanu njenih sudionika - boraca i ratnih vojnih invalida.  Deklaracija o antifašizmu


ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA UUAAB-a

Izborna skupština UAAB-a održana je 5. lipnja 2019,

Prihvaćeni su:  izvještaj o radu i izvještaj o financijskom poslovanju, izabrano novo rukovodstva Udruge i  programska orijentacija za mandatno razdoblje 2019 - 2023. 

NAGLASCI IZ IZVJEŠTAJA

U izvještaju o radu za proteklo mandatno razdoblje (2015 — 2019) predsjednik je posebno naglasio uspješno ostvarene programske zadatke i aktivnosti u mandatnom, ali i one koje nisu ostvarene. 

 Kao najveće programske uspjehe istaknuo je osnivanje Udruge veterana domovinskog rata i antifašista VeDRA-e, dobivanje potpore MHB za projekte koje je Udruga prijavila u suradnji s VeDRA-om, pozitivan pomak u programima i aktivnostima  organiziranja manifestacija uz prigodne događaje vezane za antifašističku povijest — iz pretežno komemorativnih u sadržajno javno istupanje - poput organiziranja glazbenih i umjetničkih programa,  izložbi i stručnih skupova kao i nastavak izdavačke djelatnosti. Sporazum o zajedničkom programskom djelovanju, zajedničkom korištenju prostora i opreme te održavanja hladnog pogona, UABA-a je došla u znatno povoljniji materijalno-financijski položaj.  Osnivanjem VeDRA-e i zajedničkim djelovanjem naših Udruga, znatno je porastao interes medija a time i javnosti za teme antifašizma.  Naročito je naglasio odlazak šezdesetak pretežno mladih članova na obilježavanje 75. obljetnice oslobađanja zatočenika iz logora Mauthausen. Posebno je naglasio nešto veći interes mladih koji su pristupili Udruzi.

Kao neuspjehe, označio je neostvarenu suradnji s Gradom, uporno odbijanje gradonačelnika i uopće predstavnika Grada i Gradskog vijeća za sadržajnom komunikacijom, izrazito neprihvaćanje UAAB-a pa i VeDRA-e  od vodstva gotovo svih udruga branitelja Domovinskog rata, negativno ocjenjivanje prijava Projekata na natječaje za potporu sredstava iz proračuna Grada bez obrazloženja, odbijanje i razmatranja prijedloga za imena ulica i trgova nazivima iz antifašističke povijesti Splita, sanaciju devastiranih spomenika i drugih spomen obilježja antifašizmu. Izrazio je žaljenje zbog razlaza sa  ZUABA-om, nastalim primarno zbog njenog nesudjelovanja u participaciji zajedničkih troškova najma i hladnog pogona čime se UAAB-a našla pred bankrotom. Zbog izuzetno skromnih sredstava Udruge, izostalo je i pružanja makar i skromne socijalne pomoći  nemoćnim i ostarjelim članovima.

 

 PROGRAM RADA I AKTIVNOSTI ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2019. - 2023. GODINE PRIHVAĆEN NA IZBORNOJ SKUPŠTINI 5. LIPNJA 2019.

U raspravi o  programu i budućem radu sudionici skupštine su posebno izrazili nezadovoljstvo odnosom Grada — Gradskog vijeća i gradonačelnika prema Udruzi i vrijednostima antifašizma uopće. Posebno je izraženo nezadovoljstvo činjenicom da je Gradsko vijeće odbilo prijedlog da se u protokol Grada uključi i svečano obilježavanje 75. jubilarne obljetnice konačnog oslobođenja Splita od nacifašizma.

Ta je rasprava zaključena usvajanjem Priopćenja kojim Skupština o svojim stavovima želi upoznati širu javnost. Zaključeno je da se podijeli predstavnicima medija prilikom obilježavanja obljetnice Dana antifašističke borbe.


 

 Uvodne napomene

Udruga će u mandatnom razdoblju od 2019 - 2023. godine nastaviti aktivnosti na promicanju antifašizma kao civilizacijske vrijednosti, njegovanju kulture sjećanja događanja iz NOB-e i Domovinskog rata, obilježavanjem značajnih datuma, javnim manifestacijama, komemoracijama i drugim aktivnostima usmjerenima na širenje ideja antifašizma, sprječavanje pojava neofašizma i diskriminacije po bilo kojoj osnovi, provoditi svoje aktivnosti na humanističkim, civilizacijskim stečevinama prihvaćenim od cjelokupnog demokratskog svijeta. 

 Iako su fašizam i nacifašizam vojno poražen završetkom II. svjetskog rata, njihova ideologija nažalost nije uništena. Svakodnevno svjedočimo pojavnosti i širenju različitih oblika neofašizma, Jednako u razvijenim zemljama zapadne civilizacije, u kojima buja klero-nacionalizam i anarhizam. Bitno drugačije nije ni u zemljama muslimanskog svijeta, u kojima buja ekstremni islamski fundamentalizam. Stalne ekonomske i političke krize globalnih razmjera, rađaju desni ekstremizam, a ovaj opet povratno izaziva nove političke i socijalne, pa time i ekonomske krize. Neofašizam je sve agresivniji a manifestira različitim oblicima diskriniinacije, posebno etničke, vjerske i svjetonazorske netrpeljivosti. U ovom pogledu, nažalost, Hrvatska nije na posljednjem mjestu  što su pokazali i rezultati nedavnih izbora za Europski parlament i retorika koju ekstremni desničari u predizbornoj kampanji koristili. Javlja se u različitim, često i suptilnim oblicima djelovanja, od negiranja antifašističke partizanske borbe, njenih vrijednosti i tekovina, uz istodobno promicanje i veličanje tzv. NDH i ustaške ili četničke ideologije, izražavanjem rasizma sve do nasrtaja na demokratske institucije i uopće one koji drugačije misle. Idu toliko daleko da čak i antifašizam proglašavaju fašizmom. Pod parolom slobode govora i prava na izražavanje svojih stavova na “demokratski način” proklamiraju sve više i otvorenije politiku diskriminacije svih koji su drugačiji od njih.

Pod egidom demokracije sve više i otvorenije iskazuju neofašističke ideje verbalno i praktičnim — javnim manifestacijama. Raste broj  desno orijentiranih stranaka, a nažalost raste i njihova popularnost. Posebno zabrinjava što se u takve manifestacije uključuju i mladi koji nažalost nemaju ni iskustva ni elementarna znanja o fašizmu i starhotama koje je počinio, pa naravno, ne shvaćaju niti vide humanističku, civilizacijsku vrijednosti antifašizma. Čak što više, suptilne neofašističke manifestacije i aktivnosti, koje civilizirani svijet osuđuje, zbog svoje buntovniče prirode mladi prihvaćaju i sudjelujući u njima vjerujući da time iskazuju podršku demokraciji i slobodi javnog izražavanja.

Zato promicanje vrijednosti antifašizma i aktivnosti usmjerene na suzbijanje svekolikih pojavnih oblika neofašističke ideologije te širenje kulture sjećanja, posebno u radu s mladima, ali i svim strukturama društva, čine trajni zadatak Udruge i svakog pojedinog člana.

Ovo upućuje na potrebu da se naša Udruga posebno u suradnji s VeDRA-om zajedno s drugim udrugama i političkim stankama koje njeguju kulturu sjećanja i vrijednosti antifašizma na obrazovanju i odgoju mladih, da se u školske kurikulume na svim razinama sustava unesu sadržaji kojima se objektivno prikazuju strahote fašizma i nacizma te antifašistička prošlost naroda Hrvatske u pobjedničkoj antifašističkoj koaliciji.   

Udruga će nastaviti aktivnosti u borbi za zaštitu ljudskih prava i slobode čovjeka, za ravnopravnost naroda i demokratski razvoj društva, za mir i opći društveni napredak, boriti se za očuvanja kontinuiteta opstanka SABA i pronošenje istine o NOB-i i njenim stečevinama kao trajnim vrijednostima demokratskog društva, ustrajati u borbi za očuvanje i vraćanje spomenika antifašizmu, za vraćanje naziva ulica i trgova u spomen antifašizmu, te obilježavanju značajnih događaja i datuma iz antifašističke borbe.

Udruga će stalno raditi na osuvremenjivanju svog djelovanja i aktivnosti usmjeravati na aktualna društvena događanja, od javnih osuda i sprečavanja neofašističkih pojava, do sudjelovanja u manifestacijama koje promiču humanističke vrijednost, do intenziviranja zahtjeva za unošenje u školske programe istine Narodno-oslobodilačkoj borbi, obnove oštećenih spomenika antifašizmu i postavljanju novih. U osiguranju sredstava za obnovu spomenika Udruga će pokrenuti aktivnosti za apliciranje s programima na EU fondove i osiguravanja donacija.  

Pored svečanih skupova, akademija i komemoracija, kojima će se u pravilu svake pete jubilarne godine obilježavati značajni datumi iz antifašističke borbe našeg naroda treba  organizirati pokretne izložbe,  okrugle stolove i javne tribine  na kojima će kao predavači sudjelovati istaknuti znanstvenici, humanisti, javni kulturni i društveni radnici, Trebamo uspostaviti suradnju sa Sveučilištem, posebno s Filozofskim fakultetom, posebno odsjecima za povijest i sociologiju uz uključivanje nastavnika i studenata.    

Udruga će nastaviti napore za uspostavom suradnje s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, jer su antifašistička NOB-a i po svom karakteru antifašistički Domovinski rat imali iste ideale — bili su oslobodilački, vodili borbu za slobodu, neovisnost, opće ljudsko i nacionalno dostojanstvo.

Naši napori da se pri UAAB-i osnuje sekcija ili posebna udruga antifašista branitelja Domovinskog rata, urodili su plodom. U svibnju 2017. osnovana je UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA I ANTIFAŠISTA, koja okupila veterane Domovinskog rata prvenstveno iz Splita ali ima članove i iz mnogih mjesta u RH. Za vrlo kratko vrijeme stekla je veliku popularnost, ali nažalost i podozrenja vodstva mnogih Udruga nastalih iz Domovinskog rata.

Naša će udruga će zajedno s VeDRA-om ulagati napore i aktivnosti usmjerene na prevladavanje nepotrebnog, a jako prisutnog kod članova braniteljskih udruga a nažalost i velikog dijela mladeži, negativnog stava prema partizanskim borcima i antifašizmu i podozrenja dijela posebno ekstremno lijevo orijentiranih građana i nekih političkih stranaka prema istinskim vrijednostima Domovinskog rata.

UAAB-a će i u narednom razdoblju stalno razvijati suradnju sa srodnim udrugama civilnog društva i političkim strankama, koje baštine antifašizam i u  svojim programima imaju afirmativni stav prema vrijednostima antifašizma.

Udruga će i u narednim godinama još intenzivnije ustrajati u zahtjevu prema SABA-u RH,  Vladi RH i Hrvatskom saboru da se Deklaracija Hrvatskog sabora od 13. travnja 2005.godine provede u djelo, te da se donesu odgovarajući zakonski propisi koji će osigurati pretpostavke da se  sistemski riješi pitanje statusa naših organizacija i udruga te da se antifašizam i sve uz njega vezano društveno reafirmira, kako je to slučaj u gotovo svim zemljama  Europske unije. Treba ustrajati u zahtjevu prema Vladi RH da pokrene postupak obeštećenja ili vraćanja imovine nekadašnjeg Saveza boraca kojega je SABA RH i naše udruge pravni slijednici. Rješenjem tog pitanja u značajnoj mjeri bi se poboljšao ne samo materijalni položaj nego i uvjeti djelovanja.   

Iako svi naši dosadašnji napori nisu urodili plodom, pa ni početna inicijativa naše Udruge, imperativ je Udruge da  u suradnji sa Zajednicom udruga Županije, SABA RH ustraje  u zahtjevu za izmjenu Zakona o Udrugama, da udruge koje baštine tekovine antifašizma budu unesene u Zakon i time dobiju status koji im društveno pripada.

Vođenje brige, naročito o još preživljelim borcima NOR-a, organiziranjem posjeta bolesnima i nepokretnima, pomaganjem pri smještaju u umirovljeničke domove, kao i, koliko nam to materijalne mogućnosti budu dozvoljavale, pružanje pomoći ili organiziranje dostojanstvenog pogrebnog ispraćaja prilikom od smrti naših članova i dalje ostaje trajna je obaveza Udruge.

PRIORITETNI ZADACI DJELOVANJA

Pored zadataka koji su utvrđeni Statutom Udruge u mandatnom razdoblju 2015. — 2019. težište djelovanja bit će usmjereno na:

$1u suradnji s VeDRA-om i svim antifašistički orijentiranim građanima ulagati maksimalne napore i organizirati aktivnosti kojima će se doprinosit prevladavanju podjela i bilo kojeg oblika diskriminacije, neovisno o tome od koga i kojih opcija dolazili  

$1omasovljenje članstva uključivanjem prvenstveno što više mladih i drugih antifašistički opredjeljenih građana.

$1što veće uključivanje mladih  u aktivnosti tijela i organe organizacije na svim razinama organiziranja.

$1uključivanje što više članova Udruge u rad  komisija i sekcija i aktivnosti Udruge organizacije,

$1suradnju sa strankama i nevladinim udrugama, društvima nacionalnih manjina, koje baštine antifašizam, koje se bore za demokraciju ljudska prava i slobode čovjeka.,

$1prihvaćanje  nečlanova UAAB-a - aktivista i stručnjaka koji prihvaćaju vrijednosti antifašizma koji su spremni uključiti se u programske aktivnosti Udruge.

$1ustrajati na uspostavom suradnje s udrugama veterana Domovinskog rata koji prihvaćaju demokratske vrijednosti, koje se bore ljudska prava i slobode čovjeka, a protiv svih oblika diskriminacije.

$1pripremanje, prijedloga za dodjelu raznih priznanja aktivistima Udruge i drugim nevladinim udrugama, pojedincima i organizacijama za doprinos u promicanju vrijednosti antifašizma.

$1aktivno sudjelovanje u radu Koordinacije zajednica udruga četiriju dalmatinskih županija radi usklađivanja zajedničkog djelovanja

$1uspostavljanje suradnje s kulturnim i odgojno-obrazovnim ustanovama posebno osnovnim i srednjim školama, i nevladinim udrugama osiguranjem  prigodnih susreta s istaknutim antifašistima, predavanjima i prikazivanjima dokumentarnih filmova, radi promicanja vrijednosti antifašizma.

$1uspostavi e suradnje sa sredstvima informiranja - posebno elektronskim medijima radi javnog promicanja aktivnost i prezentiranja i afirmacije antifašizma.

$1poticanje organiziranja zajedničkih druženja članova Udruge, organiziranje izleta i drugih oblika druženja ovisno o  raspoloživim materijalnim mogućnostima.

$1stalno unapređivanje rada tijela i sekcija  Udruge,

$1stalnu brigu o poboljšanju materijalnih uvjeta rada, pronalaženju donatora i drugih oblika pomoći

$1unapređivanje i uspostavljanje novih oblika međunarodne suradnje posebno u okviru Stalnog foruma antifašista jadransko-jonskih gradova sa sjedištem u Ankoni (Foruma permanete..) te srodnim organizacijama posebno susjednih zemalja -  Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije.

Udruga će svake godine izrađivati detaljak plan konkretnih akcija i aktivnosti.  

FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

U vođenju materijalno-financijskog poslovanja prikupljanju i trošenju sredstava stalna je briga svih članova Udruge. U tom smislu posebno:

1. Vodstvo Udruge a posebno predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik vodit će stalnu brigu o materijalno-financijskom poslovanju, a naročito:

-  traženjem mogućnosti osiguravanja različitih oblika donacija kojima bi se osigurala potpora provođenju aktivnosti Udruge

$1prijavljivanjem na natječaje za sredstava iz gradskog proračuna za redovnu djelatnost,

$1prijavljivanjem  projekata na natječajima za financiranje udruga Grada, Županije, Ministarstava i drugih državnih i nevladinih institucija

$1prijavljivanjem na natječaje različitih fondova namijenjenih nevladinim udrugama i organizacijama.

$1praćenje prikupljanja sredstava od članarine i dobrovoljnih priloga.

2. Voditi materijalno-financijsko dokumentaciju za poslovanje u skladu sa Zakonom o udrugama i drugi propisima.

$1Izrađivati financijski plani Udruge svaku kalendarsku godinu, vodeći računa o racionalnom poslovanju i trošenju sredstava iz dotacija donacija i drugih priloga,

$1Analitički pratiti prihode i rashode sa svrhom racionalizacije poslovanja.

$1Izrađivati polugodišnje izvještaje o materijalno-financijskom poslovanju o kojima će se raspravljati na sjednicama Izvršnog odbora i Predsjedništva.

$1Povećavanje volonterskog rada u aktivnostima Udruge.

Nadzorni odbor će obavljati preglede financijsko-materijalnog poslovanja i o tome izvještavati Predsjedništvo Udruge.

Predsjednik i  zamjenik predsjednika, te tajnik Udruge imaju zadatak redovito pratiti poslovanje,

$1I.  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNI STATUS BORACA I VOJNIH INVALIDA

Osnovni zadaci u ovom polju su:

$11. Zaštita veterana antifašističke koalicije predstavlja etičku tekovinu, o čemu će Udruga voditi brigu neovisno političkoj stranci na vlasti na državnoj  i  lokalnoj razini.

$12. Kontinuirano će se pratiti zdravstvena i socijalna problematika boraca NOR-a, članova njihovih obitelji i ostalih članova Udruge, te posebno poticati rješavanje specifičnih problema učesnika NOB-e u suradnji s  odgovarajućim institucijama.

$13. I dalje se boriti za izjednačavanja prava invalida i veterana Domovinskog rata i sudionika antifašističke borbe 1941-1945.

$14. Posebno će se voditi briga o kvaliteti života članova naše Udruge, iznemoglim i bolesnim borcima i ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih obitelji i pružati im pomoć u granicama mogućnosti Udruge.

$15. Postupno razvijati aktivnosti na području socijalno-zdravstvene skrbi. pomažući bolesnim i nemoćnim članovima i njihovim obiteljima između ostalog koristeći patronažne usluge za volonterskim radom već organizirane službe Sindikata umirovljenika — Podružnica Split.

IV. OČUVANJE TEKOVINA ANTIFAŠISTIČKE BORBE

$1A) OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I DOGAАAJA IZ NOR-a

Udruga će svake godine posebnu pažnju posvećivati obilježavanju povijesno značajnih datuma i događaja iz NOB-e samostalnim organiziranjem, suorganiziranjem i sudjelovanjem  u organizaciji manifestacija koje se održavanju na razini Grada, Županije, dalmatinske regije i Republike Hrvatske i to:

a — DOGAАAJI KOJE ORGANIZIRA UDRUGA SPLITA

22. lipnja Dan antifašističke borbe naroda Hrvatske

23. kolovozaGodišnjica vješanja Sonje Bučan i drugova u Bihaćkoj ulici

26. kolovoza Godišnjica strijeljanja boraca Prvog Splitskog partizanskog odreda u Sinju- Ruduši  

12. rujna Godišnjica prvog oslobođenja Splita 1943.

12. rujna  Godišnjica osnivanja IV splitske brigade NOR-a.  

26. listopada   Godišnjica konačnog oslobođenja  Splita od nacifašizma 1944.

Budući da je i u Domovinskom ratu, kao uspomen na ovu brigadu također formirana IV splitska brigada, UAAB-a u suradnji s VeDRA-om će nastojati ostvariti suradnju s udrugom veterana IV. splitske brigade Domovinskog rata u svrhu zajedničkog obilježavanja obljetnica    

b- DOGAАAJI U KOJIMA  REDOVITO SUDJELUJE (i suorganizira) UDRUGA

  8. ožujkaMeđunarodni dan žena

 26. ožujkaGodišnjica masakra u Donjem Docu

 14. travnja Godišnjica formiranja Prve vlade R. Hrvatske

19. travnja  Komemoracija u Jasenovcu

  7. svibnjaGodišnjica oslobođenja logora Mauthauzen

  9. svibnjaGodišnjica od završetka II. svjetskog rata (dan pobjede-dan Europe)

22. svibnja Godišnjica strijeljanja Splićana u Šibenik

25. svibnja Dan mladosti-radosti u Kumrovcu

22. lipnja  Komemorativni skup  u Srbu

  7. listopadaGodišnjica formiranja VIII. dalm.udarnog korpusa

14. listopada Godišnjica . strijeljanja Splićana u Trogiru

   3. prosinca Godišnjica oslobođenja Dalmacije

c- Događaji iz NOR-a koje organizira Vlada  RH:

14.04. Obljetnica Prve Narodne Vlade Hrvatske, u Splitu, organizira Vlada RH,

23.04. Obljetnica proboja logoraša iz konc-logora Jasenovac, organizira  Vlada RH,

4.ili 5.05.Obljetnica III Zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskom, Organizira Vlada RH,

9.05Obljetnica pobjede nad fašizmom: Dan pobjede i Dan Europe;.

14.06Obljetnica stradanja žrtava u Jadovnu.

22.06.Obljetnica Dana antifašističke borbe  u Brezovici

27.07.Obljetnica ustanka naroda u Srbu

10.09Obljetnica osnutka mornarice NOVJ.

Udruga će u skladu s mogućnostima sudjelovati i na obilježavanju drugih značajnih događaja posebno obilježavanje bitaka na Sutjeski i Neretvi . 

Udruga treba ulagati napore da u skladu s odlukom Ministarstvo kulture R.H. o pokretanju aktivnost za novo vrednovanje spomeničke baštine Drugog svjetskog rata radi upisa u registar kulturnih dobara i preraspodjele skrbi o spomeničkoj baštini na državnoj i lokalnoj razini, i u  suradnji s Konzervatorskim zavodom i Gradskom upravom koja je nosilac zadatka, te SABA Republike Hrvatske i Udrugama branitelja Domovinskog rata konačno započeti s radom na području Grada i suradnjom s ZUABA-om na razini Županije nastaviti rad na Izradi popisa svih spomenika i spomen obilježja. Izraditi analizu i prikaz stanja spomeničke baštine - da li je, koji i koliko pojedini  spomenik ili obilježje uništen ili devastiran,

S tim u skladu udruga će uložiti napore i poduzimati aktivnosti da se otpočne s obnovom devastiranih i porušenih spomenika  .

Popis spomenka i spomen obilježja se stavljaju u 3 kategorije po značenju:

III. grupa — spomenici ili spomen obilježja od gradskog značaja.

Udruga će uporno ustrajati vraćanju imena ulica i trgova, te ponovnom postavljanju određenih spomen ploča  koje podsjećaju na antifašističku povijest Grada. U tom smislu svake,  ali baš svake godine i ako je potrebno više puta, dopisima čelnicima Grada i Gradskog vijeća pisati dopise i javno prozivati da konačno prihvate civilizacijsko poštivanje povijesti. Posebno:

$1Vratiti ime ulici ili trgu Žrtava fašizma na dijelu danas preimenovane ulice Domovinskog rata ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije.

$1Vratiti ime ulice Prvi splitski partizanski odred

$1Vratiti ime Saveznička obala

$1Na Narodnom trgu, na kamenom postolju za zastavu, uklesati datum 26. listopada 1944. (Dan oslobođenja Splita u Drugom svjetskom ratu) ili da se upiše 1.944. godina kao jedna od prijelomnih godina u povijesti Splita

$1Spomen ploču o osnivanju talijanskog bataljuna “Garibaldi” postaviti na povoljnije mjesto i    redovno je održavati.

$1Postaviti na Lovrincu “Spomen ploču braniteljima Splita” koji su u vremenu od 10. do 27. rujna 1943. godine na podnožju Klisa branili Split od nadirućih Nijemaca i Ustaša.

$1Vratiti na, ili u, hotelu Park Spomen ploču — koja označava akt predaje talijanske divizije «Bergamo» - 16. rujna 1943.g.

$1Osim ovih spomenika u Gradu poduzeti akciju za obnovu ili sanaciju spomenika ili spomen ploča:

$1Spomen biste i druge spomen ploče sakupiti i smjestiti u posebnu prostoriju u Muzeju Grada.

$1Vratiti spomen ploču strijeljanim rodoljubima i omladincima Splita na zidinama tvrđave Kamerlengo u Trogiru

$1Dati potporu u obnoviti spomen parka strijeljanim rodoljubima na Šubičevcu u Šibeniku

$1c) ARHIVSKA I POVIJESNA GRAАA IZ NOB-e

Udruga će u narednom periodu posvetiti više pažnje knjigama i sređivanju arhiva ukupne povijesne građe NOB-e. Nastaviti sređivanje arhivske građe s kojom raspolaže Udruga

$1Nastaviti sa prikupljanjem povijesne građe, dokumenata o NOB-i i radničkom pokretu u  Splitu od naših drugova-ica.

$1Nastaviti s ustrojavanjem kataloga knjžnog fonda kojim raspolaže Udruga, te izradom dokumentacije i spremanje objavljenih članaka, natpisa   u tisku i elekronskim medijima koji se odnosi na tematiku od interesa Udruge

$1 Predati preostalu vrijednu arhivu koja je pohranjena u Udruzi  predati na čuvanje Državnom arhivu.

$1V. INFORMATIVNA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Udruga će nastaviti izdavačku djelatnost  tiskanjem brošura i drugih prigodnih tekstova iz područja sadržaja osnovne djelatnosti u skladu s ciljem i zadacima Udruge.  Još u ovoj godine planiramo tiskati knjigu u povodu sjećanja na Prvi splitski partizanski odred 

$1Provoditi stalno praćenje napisa u sredstva javnog informiranja te ovisno o potrebi javno istupati, bilo pisanim priopćenjima ili organiziranjem konferencija za medije

$1Poduzimat će se napori za što bolje informiranje članova i javnosti o aktivnostima Udruge

$1Unaprediti i stalno objavljivati tekstove o aktivnostima udruge i prigodne istupe u povodu obilježavanja značajnih datuma na web stranici Udruge. web stranici SABA RH i “Glasu” — biltenu SABA. RH.

U području međunarodne suradnje Udruga će nastaviti svoje aktivnosti usmjerene na:

$1ostvarenje suradnje s nacionalnim međunarodnim organizacijama bivših boraca, pripadnika pokreta otpora, antifašističkih pokreta i žrtava rata, a posebno susjednih država, sa boračkim organizacijama koje su bile u sastavu bivše Jugoslavije. Posebno s  organizacijom iz Nove Gorice-Slovenija, Društvom za istinu o NOB-i u Beogradu, te sa organizacijama iz Livna, Mostara, Jajca. Prihvaćamo suradnju i sa antifašističkim organizacijama Crne Gore.

$1sudjelovati u radu Stalnog foruma antifašističkih gradova Jadranskog i Jonskog mora u Anconi,

$1sudjelovati u akcijama koje organiziraju  ratni veterani Velike Britanije i na Visu

$1VII. PROGRAMSKI ZADACI  TIJELA ODBORA I SEKCIJA UDRUGE

Sekcije i komisije će na osnovi ovog programa, u suradnji s Izvršnim odborom i u skladu sa Statutom izraditi programe svojih aktivnosti.

   PREDSJEDNIK:

    Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat v.r.

 


 

PREDJEDNIŠTVO

 

1.

ADORIC ANTE

14.

MILAK NAFIJA

2.

BARBIR DAMIR

15.

MILAT JOSIP, predsjednik

3.

BATARELO AIDA

16.

MIŠKOVIĆ MIODRAG

4.

BRITVIĆ RANKO

17.

MORETTI FRIDRIH

5.

DOBRIĆ DRAGAN

18.

MULIĆ ZDRAVKO

6.

GRUBIŠIĆ BARBIR ZORICA

19.

PAPIĆ BOŽIDAR

7.

JELAVIĆ ZVONIMIR

20.

PETRIĆ RINO

8.

JURJEVIĆ VINKA

21.

PODLIPEC VESNA, zamjenica predsjednika

9.

KOTUR GORAN

22.

RADMAN ZORAN

10.

KUZMANIĆ-SVETE NILA

23.

ROJE ZDRAVKO

11.

KUZMIĆ MARIN

24.

SABOLIĆ VALDIMIR

12.

LOVRIĆ ANA

25.

TOMIĆ MARINO

13.

MATELJAN SMILJKA

 

 

 

 

IZVRŠNI ODBOR

 

$11. ADORIĆ ANTE

 

$12. BARBIR DAMIR

 

$13. JURJEVIĆ VINKA

 

$14. MILAT JOSIP predsjednik 

 

$15. MORETTI FRIDRIH  potpredsjednik

 

$16. PODLIPEC VESNA zamjenica predsjednika

 

$17. RADMAN ZORAN

 

$18. ROJE ZDRAVKO potpredsjednik

 

$19. TOMIĆ MARINO tajnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
http://bigtheme.net/wordpress
Сачак/Ламперия Прочети тук