Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 13. travnja 2005. godine, a u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom usvojio Deklaraciju o antifašizmu o odnosu prema stečevinama narodno oslobodilačke i antifašističke borbe Hrvatske 1941.-1945. i tretmanu njenih sudionika - boraca i ratnih vojnih invalida.  Deklaracija o antifašizmu


Oslobođenje Dalmacije

 

Koordinacija Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista za Dalmaciju odlučila je da se sjećanje na 71. obljetnicu oslobođenja Dalmacije u 2. svjetskom ratu, od okupatorske i kvislinške vlasti i njihovih oružanih snaga, svečano obilježi 12. prosinca (subota) u Vodicama, Šibensko-kninska županija.

 

Kod središnjeg spomenika položit će se vijenci i zapaliti svijeće u 11,30 sati.

U hotelu “Olympija” u 13,00 sati održat će se svečana akademija u organizaciji Udruge ABA Vodice i Zajednice udruga ABA Šibensko-kninske županije.

U kolovozu 1944.g., 8. dalmatinski korpus NOV i PO Hrvatske počeo je s pripremama za konačno oslobođenje Dalmacije. 12. rujna 1944.g. otpočela je ofenziva s otoka Visa, koja je trajala 90-tak dana, a završila je kninskom operacijom.

Jake neprijateljske snage činile su: Njemačka lovačka 264. i 118. divizija, dijelovi legionarne 369. i 373. divizije i niz manjih jedinica, dok su od kvislinških snaga bila dvai dijelovi trečeg ustaškog zdruga, jedna domobranska i jedna oružnička pukovnija, oko 4.500 četnika i 3.000 talijanskih fašista.

Jedinice 8. dalmatinskog korpusa u ofenzivi oslobađanja Dalmacije imale su 1.884 poginula borca i rukovodioca. Samo u Kninskoj operaciji poginulo je 677 boraca (uglavnom Hrvata), oko 2.439 je ranjeno i 126 nestalo. Neprijatelj je pretrpio velike gubitke: 11.621 poginuli i 7.315 zarobljenih vojnika, od toga, samo u Kninskoj operaciji imali su 6.555 poginulih i 4.298 zarobljenih.

Dalmacija je prva u Hrvatskoj, a među prvima i u Jugoslaviji, konačno i potpuno oslobođena.Za narod Dalmatinskog podneblja ovim je završen Drugi svjetski rat.

 

 

 

                                                                       

Predsjednik Koordinacije

JURAJ KRSTULOVIĆ v.r.

 

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
http://bigtheme.net/wordpress
Сачак/Ламперия Прочети тук