Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 13. travnja 2005. godine, a u povodu 60. obljetnice pobjede nad fašizmom usvojio Deklaraciju o antifašizmu o odnosu prema stečevinama narodno oslobodilačke i antifašističke borbe Hrvatske 1941.-1945. i tretmanu njenih sudionika - boraca i ratnih vojnih invalida.  Deklaracija o antifašizmu


SPOMEN NA 72. OBLJETNICU FORMIRANJA 8. DALMATINSKOG KORPUSA NOV I PO HRVATSKE

Nakon kapitulacije fašističke Kraljevine Italije, 8. rujna 1943.g., pod geslom: “Svi u borbu za slobodnu Hrvatsku!”,Dalmaciju je zahvatio val općenarodnog ustanka koji, nakon naredbe Vrhovnog štaba NOV I POJ, rađa 8. dalmatinski korpus NOV I POH, 7. listopada 1943.g. U sastav Korpusa ušle su četiri dalmatinske divizije: 9., te novoformirane 19., 20. i 26., u koje je uključeno 12 dalmatinskih brigada i 13 partizanskih odredas oko 15 tisuća boraca. Dalmacija je dala još i novoosnovanu Mornaricu NOVJ s oko 2.500 boraca.

U ofenzivi za oslobađanje Dalmacije, od 34.500 boraca poginula su njih 1.884. Velika bitka za slobodnu Dalmaciju završena je 19.12.1944.g. Dalmacija je prva u Hrvatskoj, i među prvima u Jugoslaviji, konačno i potpuno oslobođena. Time je za narod dalmatinskog podneblja završen II. svjetski rat.

8. dalmatinski udarni korpus NOV Hrvatske, na početku završne operacije za oslobođenje zemlje(1.3.1945. — 15.5.1945.), čini osnovu i glavninu 4. armije JA. U toj operaciji, iz Dalmacije je sudjelovalo oko 48 tisuća boraca od kojih je 1.665 poginulo, ranjeno je njih 5.377, a nestalo 303.

Neka je vječna slava i hvala svima koji su svoje živote položili i ugradili u temelje slobodne Hrvatske!

PREDSJEDNIŠTVO ZUABA SDŽ

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
http://bigtheme.net/wordpress
Сачак/Ламперия Прочети тук